• Teenused - suhtelabor.ee •

• Individuaalteraapia •

Individuaalne psühholoogiline nõustamine on usalduslik suhe nõustaja ja kliendi vahel - tihti on inimene ise liiga lähedal, et osata näha endaga toimuvat.

Aitan Sul mõtestada olukorda ning näha erinevaid aspekte, et mõistaksid paremini endaga toimuvat. Leiame üles kasutamata ressursid ning arutame läbi parimad lahendused.

Mõned mured, millega pöördutakse individuaalnõustamisele - masendus, lootusetus, unehäired jm kehalised (ent mitte otseselt meditsiinilised) vaevused, rahulolematus oma eluga, raskused erinevates suhetes, sõltuvused, hirmud ja foobiad, rasked läbielamised ja nende integreerimine oma ellu, püüe aru saada, kes ma olen ja mida oma elult tahan jpm.

-----

• Pereteraapia •

Pereteraapia on psühhoteraapia meetod, mis on suunatud lähisuhetes tekkinud ja suhetes teiste oluliste inimestega kujunenud probleemide lahendamisele ning partnerite ja laste vajaduste rahuldamisele.

Põhiliseks fookuseks on suhted perekonna liikmete vahel, kuid ei unustata ära ka iga üksiku perekonnaliikme iseärasusi .

Pereteraapiasse võib pöörduda väga erinevate probleemide korral - sagedasemateks pöördumise põhjusteks on konfliktid, erinevused uskumustes ja hoiakutes, erimeelsused laste kasvatamisel jms.

Pereprobleemide puhul soovitan tulla nõustamisse koos kõigi nendega, kes on kuidagi murettegeva olukorraga seotud - iga pereliige näeb toimuvat veidi erinevalt, see aitab kokku panna tõesema pildi peres toimuvast ning nii on hõlpsam ja tõhusam lahendusi leida.

-----

• Paariteraapia •

Nähtavasti tunned end nurkaaetuna ning lüüasaanuna ja järjest halvenev kooselu põhjustab üksindust - ületamatuna paistvad probleemid ja sügavad hingehaavad heidutavad Sind. Tea, et nüüdsest on Sul abiline.

Olen Su kaaslane, kes on valmis koos Sinuga otsima väljapääsu ning julgen Sulle tõtt rääkida.

Otsusta, mida Sa oma kooselult, iseendalt ja partnerilt tegelikult tahad - ja me õpime, kuidas seda saavutada.

-----


• Nõustamine Skype teel• Kirjalik lühikonsultatsioon meilitsi


• Koolitused

Põhilised koolitusvaldkonnad:

• Lähisuhte loomine ja hoidmine

• Elamise kunst

• Suhtlemisoskused

• Tüdrukute ja naiste jõustamine

• Poiste jõustamine

• Naistevastane vägivald

• Perevägivald

• Seksuaalvägivald